DK Rumburk > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek www.dkrumburk.cz

Dům kultury Střelnice Rumburk p.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Forma zveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Webové stránky www.dkrumburk.cz byly vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional s důrazem na syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, což umožňuje použití webové stránky na dalších výstupních zařízeních.

Další formáty

Některé informace jsou poskytnuty v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. V případě všech uvedených dokumentů je možné stáhnout bezplatný software určený k jejich prohlížení.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. 10. 2020.

Prohlášení vypracoval Ing. František Prokop (prokop@frapro.cz).

Kontakt na správce obsahu

V případě problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: propagace@dk-rumburk.cz.