DK Rumburk > O nás

O nás

Dům kultury Střelnice Rumburk, p. o.

Dům kultury Střelnice Rumburk je příspěvkovou organizací města Rumburk. Organizace vznikla s ohledem na zájmy města a občanů v rámci samostatné působnosti města a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového kulturního rozvoje. Hlavním posláním je organizovat široké portfolio kulturních a společenských akcí pro občany města Rumburk i širokého okolí. Proto dům kultury pravidelně pořádá koncerty, divadelní představení, besedy, výstavy, přednášky či gastro akce. Poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání, organizuje kulturní, společenské a vzdělávací akce, zejména pak poskytuje kulturní služby občanům v oblasti všeobecných informací, zábavy a odpočinku, zájmových činností a provozuje filmová a jiná audiovizuální představení.

Pro efektivní využití prostor i vybavení se Dům kultury Střelnice Rumburk věnuje i velmi rozsáhlé doplňkové činnosti v oblasti pronájmů prostor a zajištění provozu barů v prostorech DK. Nabízíme možnost pořádání soukromých akcí dle požadavků zákazníka, jako například svatby, pohřební hostiny nebo rodinné akce, schůze občanských a zájmových sdružení.

Naše služby mohou využít firmy v rámci pořádání schůzí, seminářů, rekvalifikačních kurzů, firemních akcí a plesů i se zajištěním kompletního cateringového servisu a využitím vlastního technického zázemí a služeb kompetentních pracovníků organizace. Nabídka pro školy zahrnuje prezentaci škol, promítání filmů a představení pro školy a školky s možností zajištění dopravy, pořádání plesu dle přání jednotlivých škol a tříd. Dům kultury pronajímá své prostory veřejnosti. K pronájmu jsou k dispozici tři bary, velký sál, předsálí a přísálí. Dále nabízíme možnost využít prostory kina a výstavní síně za účelem vzdělávání a prezentací, výstav, vernisáží či filmových projekcí.